Van der Pijl Loodgieter en installatiebedrijf Vlaardingen, Schiedam en Maassluis

Installatie, sanitair, loodgieter en badkamerspecialist in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam

Navigation

Taanderijstraat 23
3133 ET
vlaardingen
tel: 010 - 2344743
mob: 06 - 54695463Installatie en Sanitairbedrijf RM vd Pijl is aangesloten bij Uneto VNI

Legionella

Moet nog omschrijving komen

Wat moet u weten over Legionella?

De legionella bacterie bevindt zich in de grond en in het (leiding)water. Dat is in zulke kleine aantallen dat de bacterie geen gevaar vormt. Het gevaar ligt in de concentratie. Het vermenigvuldigen kan alleen snel gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 55C. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. Vermenigvuldiging van de legionella bacterie kan voorkomen worden door de bron, uw warmwatervoorziening, op minimaal 60oC af te stellen. Vanaf deze temperatuur wordt de bacterie gedood. De legionelia-bacterie kan zich vermenigvuldigen in een warmwatertoestel met een voorraadvat. Denk aan boilers en bepaalde typen combi-ketels wanneer de temperatuur te laag (dus beneden de 60oC) is afgesteld. Een geiser vormt voor zover bekend geen risico. Na enige weken afwezigheid kunt u bij twijfel als u thuis komt, de kranen open zetten en laten doorspoelen met heet water. Zo bent u verzekerd dat ook alle leidingen vrij zijn van legionella. Pas op met stilstaand water in “dode” hoeken (afgesloten leidingen delen).

Sinds enkele jaren komt een nieuwe infectieziekte regelmatig in de actualiteit. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Legionella Pneumophila. Het is een infectie van het luchtwegenstelsel, ook wel Legionairsziekte of Veteranenziekte genoemd, omdat deze infectie voor het eerst bekend werd tijdens een bijeenkomst van veteranen van het American Legion in Philadelphia (USA) in 1976.

Waarover gaat het ?

De Legionella Pneumophila is een bacterie met een diameter van ongeveer 0,2 tot 0,7 (micron) en een lengte van 2 tot 20 (micron). Belangrijk te vermelden is dat men tot op heden 40 soorten Legionellabacterien heeft kunnen opsporen, waarvan er ongeveer een 20-tal infecties kunnen veroorzaken bij de mens. Men vindt deze bacterien trouwens ook in meren, rivieren en allerlei oppervlaktewateren, en ze kunnen zelfs overleven in zeer koude ijsrivieren. Van nature komt deze bacterie ook sporadisch voor in het drinkwater, doch in zeer kleine (niet gevaarlijke) hoeveelheden.

Hoe en waar ontwikkelen legionella bacterien zich?

Temperatuur:
De ideale temperatuur waarbij deze bacterie optimaal groeit en zich snel vermenigvuldigd is 36 oC, of meer algemeen tussen 30 en 45 oC. Bij deze temperaturen gaan deze bacterien om de 4 uur verdubbelen. Aldus zal 1 bacterie in 1 ml (milliliter) water na 72 uren uitgegroeid zijn tot een hoeveelheid van 131.072 bacterien per ml, ofwel 131 miljoen bacterien per liter. Men heeft een langzame vermindering in groei vastgesteld vanaf 45 oC. Bij temperaturen van 60 oC en oplopend tot 70 oC worden deze bacterien gedood.

Hoe wordt men met legionella besmet?

Vooreerst zijn er personen die meer gevoelig zijn voor het opdoen van een besmetting dan anderen; oudere mensen, mensen met een verminderde afweer, en mensen die zijn opgenomen in een hospitaal. Volgens de Nederlandse norm Isso 55.1 wordt het risico op besmetting aangeduid vanaf 50 kve per liter (kolonievormende eenheden per liter ). Besmetting is ook slechts mogelijk wanneer de bacterie tot diep in de longen kan doordringen. Om te kunnen penetreren tot in de longblaasjes moeten de besmette waterdeeltjes kleiner zijn dan 5 (micron). Het is daarom dat besmet water in de vorm van aerosols (waterdamp) een belangrijke besmettingshaard is. Continue waterdampproductie wordt ontwikkeld in douches, in openbare badgelegenheden, in whirlpools, maar ook bij sommige air-conditioningsystemen, koeltorens enz Deze installaties komen voor-ral voor in grotere gebouwen zoals sporthallen, zwembaden, hotels, kazernes, hospitalen, rusthuizen enz. Gebouwen met grote netwerken van leidingen en soms grote zones van stagnatie, die de ontwikkeling van deze bacterie bevorderen.

Legionella in uw Whirlpool

Het belangrijkste advies is dat u moet zorgen dat de waterbron en het waterleidingssysteem aan de eisen voldoen. Daarnaast is het belangrijk dat een whirlpool na elk gebruik volledig leegloopt. Heeft u een whirlpool waarin u het water laat staan en waarin het water op temperatuur wordt gehouden dan gelden andere eisen. Bijvoorbeeld het toepassen van een zandfilter en onderhoudsmiddelen. Wanneer u een whirlpool kiest met een (Spa)Luchtsysteem dan is er geen sprake van restwater. Er komt geen water voor in de leidingen, al het water loopt via de afvoer direct weg.

Bij een whirlpool met een (Hydro)watersysteem wordt water rondgepompt in de leidingen. Een aandachtspunt voor de hygiene bij dit systeem is het leeglopen van de leidingen. Belangrijk is dat er in de jets en de pomp geen restwater achterblijft. Ook hier kunt u het beste na een paar weken afwezigheid of niet gebruiken van het systeem, het systeem door spoelen met schoon water. Extra zekerheid krijgt u door dit aan te vullen met een half theelepeltje chloor of door de fabrikant voorgeschreven desinfecteermiddel te gebruiken.

Legionella in stoom of douchecabine

De aanwezigheid van legionella in een stoom/douchecabine is uitgesloten. Het water in de stoomunit wordt eerst tot 100oC verwarmd (als in een waterkoker) en daarvan wordt de stoom de cabine ingebracht. In deze hete stoom kunnen legionelia-bacterien niet overleven.

Legionella symptomen en de infecties:

De Legionella Pneumophila kan 2 types infecties veroorzaken:

  • De Veteranenziekte is een ernstige longontsteking die zich vrij snel ontwikkeld. (de incubatietijd is tussen 2 en 10 dagen ).
    De patient voelt zich aanvankelijk niet lekker, heeft later spierpijnen, en krijgt later hoge koorts. Na een 10-tal dagen treden ernstige stoornissen op en kan de patient buiten bewustzijn vallen. De ziekte kan in 10 tot 20 % van de niet tijdig behandelde gevallen dodelijk zijn. Bij een behandeling met antibiotica vermindert het sterftecijfer tot 5 %.
  • De Pontiac-griep is een minder ernstige infectie die gelijkt op een normale griep, ongeveer 48 uren duurt en niet dodelijk is

Legionella Behandeling:

Er bestaan verschillende manieren om de Legionellabacterie te bestrijden.

  • Behandelingen met UV stralen
  • Desinfecteren met chloor
  • Het periodiek spoelen met hoge temperaturen

Bij een temperatuur van 60 oC wordt deze bacterie gedood in ongeveer 3 minuten, en bij 70 oC sterft ze in 4 a 8 seconden.
Deze cijfers houden geen rekening met een eventuele bescherming (isolatie) van de bacterie wanneer deze is ingekapseld in een eencellige amoebe. Het is daarom dat uit veiligheidsoverwegingen veel langere spoeltijden worden in acht genomen.

- Legionella Wetten en regels -

Tijdelijke Regeling legionellapreventie in leidingwater
Sinds oktober 2000 is deze tijdelijke regeling van kracht. De regeling moet een legionellabesmetting via collectieve leidingwaterinstallaties voorkomen. Ze is met name van belang voor de eigenaar van een collectieve leidingwaterinstallatie. Op grond van de tijdelijke regeling moeten de collectieve leidingwaterinstallaties voortaan op gezette tijden grondig worden nagekeken om te voorkomen dat de legionellabacterie de veteranenziekte veroorzaakt. De eigenaren van deze installaties zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Ontwerp-besluit tot wijziging van het Waterleidingbesluit in verband met de preventie van legionella in drinkwater
Dit ontwerp-besluit moet de opvolger worden van de tijdelijke regeling. Op 14 augustus 2002 is het ontwerp-besluit gepubliceerd in de Staatscourant. Tot zes weken na dagtekening van deze Staatscourant kan iedereen op grond van de Waterleidingwet schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over het ontwerp-besluit. Daarna zal het aangepaste ontwerp-besluit voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.

Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Dit besluit stelt regels die legionellabesmetting in bijvoorbeeld zwembaden en sauna’s moeten voorkomen. Om het besluit te bekijken, ga naar www.overheid.nl/wetten en zoek op Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Alle rechten voorbehouden © 2011 Van der Pijl Loodgieter en installatiebedrijf Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
Ontwerp en ontwikkeling door 42 Answers Creative Internet Studio