Van der Pijl Loodgieter en installatiebedrijf Vlaardingen, Schiedam en Maassluis

Installatie, sanitair, loodgieter en badkamerspecialist in Vlaardingen, Maassluis en Schiedam

Navigation

Taanderijstraat 23
3133 ET
vlaardingen
tel: 010 - 2344743
mob: 06 - 54695463Installatie en Sanitairbedrijf RM vd Pijl is aangesloten bij Uneto VNI

Rioleringen

hier moet nog een pagina omschrijving komen

R.M. van der Pijl (Loodgieters & Centraleverwarmingsbedrijf) lost alle problemen op bij afvoeren en rioleringen, De meeste verstoppingen worden veroorzaakt door wasmachines, vaatwasmachines, gootstenen, douches en boomwortelgroei. Zeep- en vetresten zetten zich vast op de binnenkant van de afvoerbuis, waarna na verloop van tijd de buis geheel dichtslibt.

De eerste stap is altijd het verhelpen van de verstopping via een ontstoppingspunt of direct vanaf het punt van de verstopping. Het rioolstelsel wordt uitgefreesd, doorgespoten of door een combinatie van deze beide technieken.

Rioolstelsel of riolering (riool v. Frans rigole = greppel) is een stelsel van ondergrondse buizen voor het op snelle en economische wijze afvoeren van afvalwater en/of regenwater. Vroeger loosde de riolering rechtstreeks op net oppervlaktewater. Heden ten dage zijn in West-Europa de rioleringen van woningen en andere gebouwen aangesloten op openbare rioolstelsels, die vrijwel overal aansluiting geven op rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Het leggen van rioleringen wordt door de R.M. van der Pijl (Loodgieters & Centraleverwarmingsbedrijf) vakkundig gedaan. Afhankelijk van de mogelijke werkbreedte, kunnen wij de werkzaamheden met klein en/of groot materieel uitvoeren. Het materiaal, waaruit de riolering bestaat, is doorgaans PVC of beton en kan uiteraard geheel door ons worden geleverd.

Een lek bedrijfsriool is een bron van bodemverontreiniging. Riolen kunnen lek raken door mechanische beschadiging, bijvoorbeeld door verzakkingen van eengebouw, van het wegdek of door boomgroei. Riolen kunnen ook chemisch aangetastworden. Oplosmiddelen kunnen namelijk PVC aantasten; galvanische chemicalienkunnen beton en staal beschadigen. Door ongelukjes in de produktie kunnen onbedoeld chemicalien die niet geloosd horen te worden, in het riool terecht komen. Deze kunnen grote waterverontreinigingveroorzaken. Chemicalien kunnen in de riolering terechtkomen bij: tappunten, schrobputjes en straat kolken maar ook in of bij a) opslagruimtes voor de desbetreffende chemicalien, b) werkvloeren en c) transportroutes binnen de inrichting of het bedrijf.

De afwatering in goede banen leiden, is een taak die wij nauwgezet ter harte nemen. De slechte staat van ons rioleringsnet is dringend aan verbetering toe.Wij kennen allen de ellende van straten die blank staan, ondergelopen huizen, collectoren die overlopen en de snelle afvoer van water vanop hellingen.

Rioleringstelsels zijn vaak van oude makelij. Verschillende materialen hebben het door wijziging van de chemische samenstelling van het rioolwater laten afweten (denk b.v. aan rioolgas). Beton, gebakken klei en kunststoffen zijn de aangewezen materialen voor rioleringstelsels. Geavanceerde controlesystemen (zelfs met videocamera’s) zijn ontwikkeld voor ondergrondse controle. Daarnaast zijn technieken ontwikkeld om rioleringstelsels ondergronds te repareren.

Alle rechten voorbehouden © 2011 Van der Pijl Loodgieter en installatiebedrijf Vlaardingen, Schiedam en Maassluis
Ontwerp en ontwikkeling door 42 Answers Creative Internet Studio